מחברים אתכם לעולם האמיתי
כללי
גירושין בהסכמה
24 בינואר 2021

על פי הערכה המבוססת על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קרוב ל-13% מהזוגות הנישאים והנשואים עתידים להתגרש תוך פרק זמן של פחות מ-15 שנים לאחר נישואיהם – נתון מפחיד למדי. זאת, במיוחד, אם נזכור, שרק לעיתים נדירות, פירוק מערכת זוגית מגיע בעקבות החלטה משותפת וברצון שווה של שני הצדדים בסיפור. במרבית המקרים, קיים צד אחד היוזם […]