כללי
מתי איזון נכסים לא יהיה שוויוני ?
8 במרץ 2021
0

חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 קובע בסעיף 5 (א) את הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין וקובע כך: "עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת   הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט – (1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין; (2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות; (3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם."

 

 

 

ברור כי לגבי מתנות, ירושות, נכסים לפני השיתוף, כספי מוסד לבטל"א, גימלת פיצוי על נזק גוף והסכם ממון, כל עוד אין "עירוב" בנכסים המשותפים – הם מוחרגים מהאיזון. אולםלגבי יתר הנחסים – מהי מחצית השווי ? האם תמיד אפשר לחלק למחצית ?

 

ד"ר רון קדם | סטטיסטיקה וחישובים אקטוארים – ליצירת קשר עם השאירו פרטים:
 

 

לכאורה, הכי פשוט לחלק לחצי. אלא שהחיים אינם מתימטיקה וישנם אילוצים נוספים בחקיקות אחרות העומדת בסתירה לסעיף זה ואפרט אותן להלן:

  • בחלוקת חיסכון פנסיוני צובר כספים לקצבה, באמצעות "חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014", מחלקים באופן שוויוני את הכספים ברוטו, אך לבן הזוג שמקבל את הכספים פותחים קופה חדשה עם יחס המרה לא מובטח לקצבה. רק בקרות אירוע פרישה של בעל החיסכון הוא ידע מהו מקדם ההמרה וכמה יקבל כל חודש.

כהערה, אפשר לעקוף זאת במילוי טופס " פניה לתשלום שלא על פי חוק חלוקת חסכון פנסיוני בתוכניות ביטוח וחסכון פנסיוני", עם הוראה בלתי חוזרת לתת "שיעור מהקצבה".  לכאורה, נפתרה הבעיה. בן / בת הזוג לשעבר מקבלים בדיוק חצי מהקצבה שנצברה בשיתוף עם מקדם המרה מקורי. אולם, כאשר על הפוליסה מגיע לאריכות ימים – נפסקת הקצבה !  את זה בדיוק ניסה החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני לפתור אולם יצר עיוות גדול יותר.

  • בחלוקת חיסכון פנסיוני צובר זכויות לקצבה, באמצעות "חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014", יש עיוות בכל הקשור לקצבת שאירים. כאשר בעל הזכויות מגיע לאריכות ימים – בן/בת הזוג מקבלים 60% רק מ"שיעור העברה" ולא מכל הקצבה כפי שאלמנה מקבלת. אך כאשר בן/בת הזוג מגיע/ה לאריכות ימים – בן/בת הזוג מקבלים אליו חזרה את מלוא הקצבה.
  • סעיף 8.(1) לחוק יחסי ממון נותן לשופט סמכות שלא לאזן את הזכויות באופן שוויוני: "8. ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת נישואין – לעשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים: (1)      לקבוע נכסים נוספים על המפורטים בסעיף 5 ששוויים לא יאוזן בין בני הזוג; (2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג; (3)    לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה לפי שוויים במועד איזון המשאבים, אלא לפי שוויים במועד מוקדם יותר שיקבע; (4)   לקבוע שאיזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג במועד איזון המשאבים אלא לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר שיקבע."

כלומר, יכול שיקול דעת של בית המשפט להכריע שהחלוקה אינה שוויונית ויכולה להתבטא בחלוקה לפי יחס 60:40, 70:30 וכד'. כמו-כן, יכולה להתקבל החלטה ליישום "נכסי קריירה" שהינם נכסים לא מוחשיים ואינם במסת הנכסים שבני הזוג רואים בעין.כלומר, שאיזונם בזכויות אף שאין אלה כספים שנצברו בקופות.

חלוקה לא שוויונית יכולה להתקיים גם כאשר יש אלימות קשה. (ראה בע"מ 7272/10). מעין פיצוי למוכה. כמו-כן, בעת ניכור הורי. זאת, כיוון שמעייניו ודאגתו של כבוד בית המשפט לטובת הילדים ושמירת זכויותיהם הנבלעות בעצימות הסכסוך שבין ההורים האמורים לשמור עליהם.

 

ד"ר רון קדם – אקטואר
ר.קדם מערכות ומחקר בע"מ 
אתר: https://www.dr-actuar.com/
052-3299620